adventistbanat.ro

Meniu

Când Dumnezeu îţi face curte

20. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. 22. Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, […]

Mai mult

Ne-vestita veste bună

1. După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus […]

Mai mult

Ruşine pe dos

Nu mi-e ruşine să mint, să fur, să vorbesc nepotrivit, nu mi-e ruşine să privesc ce nu ar trebui privit, şi nici de glumele ce le aud sau le zic, şi… tot mai des, tot […]

Mai mult

The silence of the Lamb (Tăcerea Mielului)

“Dar El tăcea şi nu răspundea nimic…” (Marcu 14, 61a). Tăcerea lui Isus este de multe ori mai dureroasă decât vorbirea Lui. Când Dumnezeu nu mai are ce să-ţi spună, sufletul ţi se topeşte, deoarece […]

Mai mult

Cei doi Bar-Abba

6. La fiecare praznic al Paştelui, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. 7. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o […]

Mai mult

Cruci la alegere

Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf (Marcu 15, 21). Obosit, bărbatul vânjos, se întorcea […]

Mai mult