adventistbanat.ro

Meniu

Enoh – viaţa are o destinaţie

5. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută (Evrei 11).

Mai mult

Abel – când Dumnezeu priveşte cu plăcere

Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort. (Evrei 11,4).

Mai mult

Alege să crezi!

1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. 2. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. 3. Prin credinţă […]

Mai mult

Să nu te dai bătut!

32. Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe: 33. pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, […]

Mai mult

Pe banca aşteptării

11. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, 12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru […]

Mai mult

Terapie de şoc şi viaţă la superlativ

6. Şi, după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a Cortului. 7. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, […]

Mai mult